TERÁPIÁS FELHASZNÁLÁS 1.

Missing

Az egyensúly-érzékelési készség fejlődése más képességek fejlődésére is pozitívan ható komplex, összetett folyamat. Jó mozgásfejlődés csak jól működő és jól fejlődő egyensúlyi rendszer alapján jöhet létre. A megfelelő mozgásfejlődés és a jó mozgásfejlettség pedig a fizikai, érzelmi, értelmi fejlettséget is megalapozza és segíti. Ez tehát egy egyértelműen kölcsönhatás, amelynek bármelyik eleme sérül, az súlyosan nyomot hagy a gyermek kiegyensúlyozott fejlődésében.
Az egyensúlyi rendszer fejlesztésén keresztül a mozgásfejlesztést Magyarországon sok helyen végzik, nevelési tanácsadók, fejlesztő központok, a fogyatékos gyerekek iskoláiban működő konduktorok. Ezen a területen sok mutatós, a gyermekek figyelmét felkeltő játék került forgalomba az utóbbi években. Az ayres terápiával foglalkozó központok száma jelentősen megszaporodott. Az egyensúlyi/ vesztibuláris rendszer fejlesztésével foglalkozó szakemberek képzése is színvonalasan folyik.

Ebbe a folyamatba látom nagyon szerencsésen illeszkedni egy új, terjedőben lévő eszköz, a futóbicikli használatát, amely mind az elkülönített fejlesztő munkába, mind a mindennapi, szülők és pedagógusok munkájába illeszkedik.
Különösen nagy áttörésnek érzem, hogy ezeknek a futóbicikliknek most egy nagyobb méretű (16-os), kifejezetten valamilyen területen sérült gyerekek, számára készült verziója is forgalomba fog kerülni.
A kis (12-es méretű) biciklik már bizonyítottak, jól használhatóságukat a mindennapi játékban való rohamos terjedésük bizonyítja.
Áttörésnek érzem főképpen azért, mert az értelmileg és mozgáskoordinációjukban sérült, de akárcsak szorongó, bátortalan, egyensúlyi kihívásoktól rettegő gyerekek 5-6 éves korukra a legtöbb esetben nem tudnak megtanulni biciklizni. Ezekkel a 16-os vagy nagyobb méretű futóbiciklikkel viszont esélyt kapnak a további próbálkozásra, lehetőséget az egyensúlyozó készségük fejlesztésére, mozgáskoordinációjuk és ezáltal fizikai, értelmi, pszichés lehetőségeik kiterjesztésére.
A 16-os futóbicikli egy új szín a terápiában, egy új eszköz, amelyet a szülők is tudnak alkalmazni a mindennapok során, de hatékony fejlesztő eszköz a fejlesztő foglalkozásokon is, irányított a biciklihez alkalmazott feladatsorok megvalósítására, de spontán játékra is.

Az alábbiakban felsorolnék még néhány olyan lehetőséget, amelyekben ezek a nagyobb méretű futóbiciklik jól, eredményesen használhatók, kiterjesztve, mintegy megújítva a mozgásfejlesztésben jelenleg is használatos eszközök repertoárját.

Motivációs lehetőségek:
Minden gyerek szeretne megtanulni biciklizni, még azok is, akik sajátos mozgás és értelmi állapotuk miatt nem tudnak vagy pszichés sérüléseik miatt nem mernek.
Ez a két lábbal hajtott, pedál nélküli eszköz lehetőséget teremt a biztonságos biciklizésre, hiszen használata közben a lábak mindig a földön maradnak. Megélhetik a biciklizés örömét azok is, akik ebből sajátos fejlődésük miatt kimaradtak.

A térérzékelés fejlődése: A nagyobb, problémákkal küzdő gyerekek is megtapasztalhatják a szülőktől, gondozóktól, pedagógusoktól való biztonságos eltávolodás örömét. Ezzel megnő az általuk is belátható, „belakható” tér, mozgás közben megtapasztalhatják a teret kitöltő tárgyak távolságát, azok kikerülésének lehetőségeit. A terep egyenetlenségeiből adódó nehézségek leküzdése, elkerülése szintén értékes téri tapasztalatokat biztosít a gyerekek számára. Ide tartozik az az értékes tapasztalat is, hogy az egyébként lassú, koordinálatlan mozgás felgyorsítható, a biztonságos távolság a növelhető. A terepen a tárgyak kikerüléséből adódó és talajegyenetlenségekből adódó szlalom mozgások finom koordinációt és figyelemkoncentrációt igényelnek.

A biztonságérzet fejlődése:
Az előzőekből következően a biztonságos térkihasználást segíti, hogy a futóbiciklivel nem lehet elesni. A kétlábas támasz biztonságot nyújt az elesésekkel szemben, ezáltal nem csak a gyerek komfortzónája nő, de az őt felügyelő felnőtt is nagyobb érzelmi biztonsággal meri távolabb engedni a gyereket, szüntelen aggódásával nem nehezíti az eltávolodást.

Az egyensúlyérzék fejlődése szintén köthető a terepen való biztonságosabb mozgáshoz. A terephelyzetekben, lakásban, teremben végzett fejlesztéseknél is a gyerek szüntelen a dőlések finom után-igazítására kényszerül. Az egyensúlyérzék fejlődése viszont – ahogy erről már szó volt – Sok más készség fejlődését vonja maga után.

A figyelemkoncentráció fejlődése:
A sérült gyerekek nagyon nehezen tudják megosztani figyelmüket, a figyelem egy területre való koncentrálása is nehéz feladat, nemhogy a megosztott figyelem gyakorlatban való használata.
Biciklizés közben sok dologra kell figyelni, a saját testi érzetekre, a térben lévő objektumokra, a felnőtt hangjára, az iránytartásra, ha van szabály annak betartására.
A megosztott figyelem fejlődése jelentős javulást hoz a gyerekek egyéb területeken bekövetkező fejlődésére.

Az izomzat fejlődése:
Sok esetben a sajátos fejlődésű gyerekek nem mozognak eleget, késztetésük, motivációjuk, nem utolsó sorban mozgásfélelmük miatt kerülik a nagy-mozgásokkal járó kihívásokat. Izomzatuk, sok esetben probléma, hogy a szülők a kicsúfolástól, megalázástól való félelmükben nem is viszik a gyerekeket játszótérre, nem helyezik őket mozgások kigyakorlását lehetővé helyzetekbe, rekesztődnek ki a játszótéri játékokból, mászókázásból, csúszdázásból. Marad a heti egyszeri mozgásfejlesztő foglalkozás, ami nem haszontalan, viszont nagyon kevés. A gyerekek izmai így nem fejlődnek, petyhüdtek, gyengék.

A futóbiciklin való játékkal egyértelműen fejlődik a láb, a törzs valamennyi, a kéz és a karok izomzata. A futóbiciklin való ülés és egyensúlyozás, a szüntelen előretekintés edzi a váll és a nyak izmait, javítja a testtartást
Biciklizés közben fejlődik az izomtónus, a gyerekek megtanulják észlelni saját testük visszajelzéseit, mi történik akkor, ha nagyobb izomerővel, mi történik, ha laza izomzattal végzik a gyakorlatokat, mekkora energiabefektetés szükséges egy adott feladat elvégzéséhez, egy adott távolság megtételéhez. Megtanulják hogyan bánjanak a lendülettel.

Otthoni gyakorlás és időtöltés:
A futóbicikli nagy előnye, hogy otthoni gyakorlásra is alkalmas, hazavihető vagy beszerezhető, ellentétben a drága fejlesztő eszközökkel. Alkalmas arra, hogy a gyerekek nagyobb távolságokat is megtegyenek vele, könnyű szállítani, kirándulásokra, piknikekre is elvihető. Javul a pedagógus, konduktor közötti mindennapos kapcsolat, a futóbicikli használatával a szülők úgy érezhetik, hogy részesei a fejlesztő munkának.

A domináns kéz láb megfigyelése:
A sajátosan fejlődő gyerekek esetében gyakori, hogy nincs kialakult, egyértelmű dominancia. A biciklire való felszállás és leszállás, a terepviszonyokhoz való alkalmazkodáskor könnyedén megfigyelhető, hogy a gyerek melyik oldali lábát részesíti előnyben, bizonytalan helyzetben melyik lábával indítja a fékezést, melyik kezével meri elengedni a kormányt( a másik a domináns), melyik kezét használja csengetéskor, hangjelző dudáláskor.

Önszabályozás, szabálytartás fejlesztése:
A futóbiciklik kiscsoportos fejlesztésben is jól használható. Ezekben e helyzetekben fejlődik a gyerekek társas készsége, mások iránti empátiája, a társakhoz és szabályokhoz való alkalmazkodási készsége.
Fejlődik a gyerekek kreativitása, maguknak és másoknak is találhatnak ki újszerű helyzeteket, állíthatnak új és az addigiaktól eltérő szabályokat.

Azoknak a gyerekeknek, akik a kis, 12-es biciklivel nem tudnak megtanulni, folyamatosságot lehet biztosítani a használatban, egészen addig, amíg egyszer majd át mernek ülni egy pedálosra és ha nem, akkor is, ők is tudnak biciklizni.

A futóbiciklivel végzett fejlesztésre komplett feladatsorok dolgozható ki, a gyerekek egyéni állapotához illeszkedően. Mindenki a maga tempójában halad és fejlődik. Jó, ha egy fejlesztőhelyiségben a csoport létszámának megfelelő bicikli van, hogy valóban mindenki hozzáférjen ehhez a nagyon hatékony eszközhöz. A versenyt teljes mértékben ki kell azonban zárni ezekből a szituációkból. A futópályákat úgy kell kialakítani, hogy azok biztonságosak lehessenek, lehetőség szerint el kell kerülni az ütközéseket. A futóbiciklivel nehéz elesni, de az ördög nem alszik, jó, ha a biciklizéskor a gyerekek bukósisakot is kapnak, ez egyben növelheti is a motivációt és a szerepjátékok hangulatát. A cél azonban: nyeregben maradni.

Javaslatok futóbiciklivel végezhető feladatokra:
A bicikli tologatása, ismerkedés nézegetés, próbálgatás
A bicikli egy kézzel történő tologatása
Biciklire szállás, biciklizés adott távolságra
Irányított megállások és újraindulások
Lassú és gyorsabb tempójú biciklizés váltogatása
Lassú és gyorsabb tempójú biciklizés váltogatása
Lassú és gyorsabb tempójú biciklizés váltogatása megállásokkal tarkítva
Lassú biciklizés közben adott jelre megállás, apró tárgy elővétele zsebből, lehelyezés a padlóra.
Tárgyak összeszedése a padlóról
Szlalomozás akadályok között
Szlalomozás vizes nyolcas alakú pályán
Labirintus biciklizés
„Lóra!” játék, felszállás, adott szlalompályán haladás, a pálya végén leszállás.
Adott hangjelre irányváltoztatás.
Adott jelre biciklizés hátrafelé????
Adott jelre szobor rá merevedés, a bicikli kormányának elengedésével. Utánzó játékok: a társak által bemutatott produkció megismétlése.
Átkelés a biciklivel „mocsáron. A lábak felhúzásával
Átkelés „mocsáron” a bicikli átcipelésével.
Biciklizés kötött, kanyargós pályán.
Biciklizés előre felrajzolt vagy felragasztott létraszerűen kockázott pályán. A társ két dobó kockával dob. A dobott összeg mennyiségének megfelelő előre haladás. A játék jutalmazó és peches kockákkal is bővíthető.
Fara felfüggesztett puha tornaszőnyegnek való ütközés.
Focikergető:Labda célba juttatása biciklikerékkel.
Igazi vizes területen való átkelés a lábak felhúzásával
Vonalon biciklizés
Hosszabb rövidebb akadályokkal tarkított pályák teljesítése

futobicikli_termekekfutobicikli_beallitasokfutobicikli_szakuzletfutobicikli_kapcsolat© 2020 - tanulobicikli.hu - Minden jog fenntartva