Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a tanulobicikli.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.tanulobicikli.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.tanulobicikli.hu weboldalon keresztül történik.
Szolgáltató Adatai:
Név: tanulobicikli.hu Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Puskás Tivadar u. 16.
Levelezési cím: 1119 Budapest, Puskás Tivadar u. 16.
Telephely: 1119 Budapest, Hadak útja 11-27.
Telefonszáma: 06307291887
Email cím: info@tanulobicikli.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-947311
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:22975896-2-43

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.tanulobicikli.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Tanulóbicikli Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.
1.2. Az Tanulóbicikli Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. Az Tanulobicikli.hu Online áruház szolgáltatásai elérhetőek minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.
1.4 Az Tanulóbicikli Online áruház értékesítést nem folytat viszonteladók számára. Amennyiben a felhasználó viszonteladói tevékenységéről bármely módon Társaságunk tudomást szerez, úgy az Tanulóbicikli Online áruháznak jogában áll a felhasználót azonnali hatállyal törölni a vásárlói közül.
1.5. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig (kiszállításos megrendelés esetén kiszállító cégnek történő átadást megelőzően) szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a tárolja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.6. A szerződés nyelve magyar.
1.7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1.8. A tanulobicikli.hu Kft. által forgalmazott és a webáruházban megvásárolt termékek tovább értékesítésére (új termékként) nincs lehetőség! Viszonteladásra nincs lehetősége vásárlóinknak!

2. Regisztráció
2.1. A megrendelés során az alábbi adatok megadása szükséges: vezetéknév/cégnév, utónév/cégformátum, Utca neve és házszám, emelet, ajtó, településnév, irányítószám, telefonszám, s a megrendelő e-mailcíme. Abban az esetben, ha a számlázási cím nem egyezik a szállítási címmel, úgy külön szállítási cím megadása is van lehetőség. A megrendelés véglegesítése csak akkor lehetséges, ha az Vevő a Weboldalon történő vásárlás során kijelenti, hogy jelen ÁSZF-, valamint a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. Telefon: +36-1-700-40-30 Cím: 1132 Bp. Victor Hugo u. 18-22.
2.2. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató minden vásárlás során megadott adatot egy önálló jogi személyként kezel. Az így megadott adatok későbbi célból történő felhasználására csak az Vevő kifejezett hozzájárulását követően kerül sor.

3. Megrendelés
3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni az érintett árucikk megjelölését követően, illetve a termékhez adott használati utasításból. Az áru részletes tényleges tulajdonságai információcsoportonként található a megrendelni kívánt termék képe mellett, s alatt. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy készséggel állunk rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék magyar nyelvű használati utasítását — ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze e-mailcímünkön, melyet ezt követően mihamarabb pótolunk.
3.2. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.3. A www.tanulobiciklil.hu weboldalunk ügyfeleink az alábbi lépések követésével rendelhetnek:
3.3.1. Termék kiválasztása
3.3.2. „Kosárba” gomb megnyomása
3.3.3. „Vásárlás folytatása” vagy „Vásárlás befejezése” gomb kiválasztása
3.3.4. Adatok megadása. Amennyiben a számlázási és a szállítási adatok eltérnek, úgy a szállítási adatok megjelölése.
3.3.5. Szállítási mód kiválasztása: házhoz szállítás és helyszíni átvétel illetve bizonyos termékeknél és fizetési módoknál a Postai Levélküldemény lehetséges
3.3.6. Fizetési mód kiválasztása
3.3.7. A megrendelés véglegesítése a „Megrendelem” gomb választásával.
3.4. A 3.3 pontban körülírt megrendelés a megrendelés@tanulobicikli.hu e-mailcímről érkező visszaigazoló e-mailre válaszolva módosítható.
3.5. A „Megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz Szolgáltató számára, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.
3.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendelést érvénytelennek minősítse

4. Vételár, fizetési módok
4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, a Vevő által ténylegesen fizetendő – általános forgalmi adót tartalmazó- összeg. Ugyanakkor a termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
4.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
4.3 A Weboldalon történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek szállítási módoktól függően:
Utánvéttel, futárnak készpénzben fizetve a vételárat
Előreutalással
Bankkártyával On-line fizetési felületen

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
5.1. A Vevő által elküldött ajánlat, azaz a megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a fizetési módot, a szállítási költséget, a teljesítés várható időpontját és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arra szolgál, hogy a Vevő tájékoztatva legyen rendelése Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről.
5.2. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt, a visszaigazolást.
5.3. Ha a Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt legkésőbb 2 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és megrendelő részére fizetési kötelezettséget eredményez, míg szolgáltató részére a megrendelt árucikk teljesítését Fogyasztó számára a vállalt teljesítési határidőn belül.

6. Szállítási és fizetési feltételek
6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Vevő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. Ha egy Vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
6.2. Szállítás futárszolgálattal
6.2.1 Átutalással történő fizetés esetén a vásárlás végösszegét a Vevő a Szolgáltató bankszámlájára (Raiffeisen Bank: 12010240-01765542-00100009) történő előreutalással egyenlíti ki, a rendszer által automatikusan kiállított elektronikus számla alapján, melyet a megrendelésben megadott e-mail címre a rendszer, a megrendelést követően automatikusan elküld. Az összeg együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a kiszállítás díját. A Szolgáltató az összeg bankszámláján történő jóváírását követő 2 munkanapon belül köteles a megrendelt és kifizetett terméket a szállítást végző alvállalkozójának átadni. Ez esetben kézbesítéskor a Vevőt további fizetési kötelezettség nem terheli.
6.2.2. Utánvéttel történő fizetés választásakor a vételár a Vevő által a kézbesítéskor kerül kiegyenlítésre. A Vevő által fizetendő összeg együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a kiszállítás díját.
6.2.3 Sikertelen kézbesítés: Általános kiszállítási határidőnél a futárszolgálat 2 (kettő) alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a futárszolgálat automatikusan visszaszállítja a csomagot a Szolgáltató címére. Ezt követően a Vevő ismételt kézbesítést kérhet, ez esetben már csak akkor, ha a megrendelt termék illetve az ismétel kézbesítés díjának ellenértékét előre utalással kiegyenlíti. Amennyiben erre nem kerül sor, a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott névre és címre, a későbbiek során megtagadja a szállítást
6.3. A megrendelt termék(ek) személyesen is átvehető(k) a Szolgáltató telephelyén – 1119 Budapest, Hadak útja 11-27. – munkanapokon 9-11 óra és 13-15 óra között..

7. Elállás jog
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek,több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete
7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy e-mailben a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: tanulobicikli.hu Kft. telephelye a 1119 Budapest, Hadak útja 11-27. szám alatt.
7.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.
7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, azaz a Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból fakadó kárának megtérítését.

8. Jótállás
8.1. Kötelező jótállás
8.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a terméknek a Vevő részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát a szakszerűtlen üzembe helyezés – kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza – rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár vagy természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:
elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.
ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
8.1.4. A jótállás a Szolgáltató által biztosított jótállási jeggyel vagy ennek hiányában a vásárlást igazoló bizonylattal érvényesíthető.
8.1.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
8.1.6. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
8.1.7. A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
8.1.8. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vevő Békéltető Testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

9. Szavatosság
9.1. Kellékszavatosság
9.1.1. A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Vevő érvényesíteni már nem tudja.
9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
9.1.3. A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
9.1.4. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
9.1.5. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
9.1.6. A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
9.1.8. Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
9.2. Termékszavatosság
9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.
9.2.3. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Vevőnek kell bizonyítania.
9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
9.2.5. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
9.2.6. A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10. Felelősség
10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.2. A Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
10.6. Az Internet globális jellege miatt a Vevő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
10.7. Amennyiben a Vevő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. Jogérvényesítési lehetőségek
11.1. Panaszügyintézés
A Vevő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vevőszolgálat:
Cím: 1119 Budapest, Hadak útja 11-27.
Telefonszám: nincs megadva
E-mail: info@tanulobicikli.hu
Az Vevő a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszt 11.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő, azonban annak érdemi kivizsgálását akkor tudjuk megkezdeni, ha a Vevő a terméket, vagy a hibát hitelt érdemlően igazoló felvételt eljuttatja a vevőszolgálatunkra.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (Vevőszolgálaton tett) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint, és annak egy másolati példányát
személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vevőnek átadja,
telefonon közölt szóbeli vagy e-mailen küldött panasz esetén azt a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A Szolgáltató a jegyzőkönyvben rögzített, Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot megvizsgálja, és az ügy körülményeit figyelembe véve dönt annak rendezési módjáról. A jegyzőkönyvet vagy a helyszínen, ennek hiányában a jegyzőkönyv rögzítését követő 5 napon belül Szolgáltató köteles érdemben, írásban megválaszolni. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Vevővel köteles közölni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató a Vevő által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, nyitvatartási időben fogadja.
11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:
- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató telephelyén (Vevőszolgálatán) érhető el. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
- Online Vitarendezés (OVR) platform a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalra kattintással érhető el.
- Békéltető Testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Vevő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488-2186
Telefon: 06 (1) 488-2131

12. Egyéb rendelkezések
12.1. Az Tanulóbicikli Online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
12.2. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a vásárlás befejezésekkor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.